DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Đập Dâng Sông Trí, Hồ Văn Võ, Hồ Nước Xanh ( 9/30/2013)

Hồ Đập Dâng Sông Trí  
Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực50Km2
2Hình thức hồ chứa Một năm
3Mưc nước dâng bình thường5m
4Dung tích hồ ứng với MNDBT2.8106m3
5Khẩu độ cống thiết kế2.2x3m
6Lưu lượng thiết kế cống A0.55m3/s
7Tràn tự chảy   
 Cao trình ngưỡng tràn5m
 Chiều rộng tràn B 108m
 Lưu lượng xã thiết kế873m3/s
Hồ Văn Võ  
Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực3Km2
2Hình thức hồ chứa Một năm
3Mưc nước dâng bình thường7m
4Dung tích hồ ứng với MNDBT0.71106m3
5Khẩu độ cống thiết kế0.8x0.8m
6Lưu lượng thiết kế cống A0.3m3/s
7Tràn tự chảy   
 Cao trình ngưỡng tràn7.1m
 Chiều rộng tràn B 100m
 Lưu lượng xã thiết kế250m3/s
Hồ Nước Xanh  
Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực1.5Km2
2Hình thức hồ chứa Một năm
4Dung tích hồ ứng với MNDBT0.7106m3
5Khẩu độ cống thiết kế0.6x0.6m
6Lưu lượng thiết kế cống A0.3m3/s
7Tràn tự chảy   
 Chiều rộng tràn B 30m

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành