DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Tàu Voi ( 9/30/2013)

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
 Hồ chứa  
1Diện tích lưu vực4.5Km2
2Cấp công trìnhII 
3Tần suất đảm bảo tưới%75
4Tần suất lũ thiết kế%1.5
5Tần suất lũ kiểm tra%0.5
6Hình thức hồ chứa Một năm
7Mực nước chết7.9m
8Mưc nước dâng bình thường15.5m
9Mực nước gia cường ( không tràn sự cố )16.2m
10Dung tích hồ ứng với mực nước chết0.222106m3
11Dung tích hồ ứng với MNDBT7.522106m3
12Dung tích hồ ứng với MNDGC7.832106m3
13Đập chính  
14Chiều dài đập1210m
15Chiều cao đập Hmax37.6m
16Cao trình đỉnh đập/tường chắn sóng17.5/18.5m
17Cống lấy nước  
 Khẩu độ cống thiết kế1x1.5m
 Lưu lượng  thiết kế1.25m3/s
18Tràn tự do  
 Cao trình ngưỡng tràn12.2m
 Chiều rộng tràn B5m
19Đập tràn Mũi Đòi  
 Cao trình ngưỡng tràn32.5m
 Chiều rộng tràn B 28m
 Lưu lượng xã lớn nhất242m3/s

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành