DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (14/1/2021)

sáng ngày 13/01/2021, Đảng bộ Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI.

 

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống (25/1/2021)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.36    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.29    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.81    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.16