DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

TIN TỨC SỰ KIỆN

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2022 (14/3/2020)

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm tại chi bộ liên trạm Hương Khê vào ngày 02/3/2020. Đến ngày 13/3 các chi bộ còn lại đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy công ty. 

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống (01/6/2020)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.90    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.56    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.93    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  25.19