DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY THỦY LỢI NAM HÀ TĨNH RA QUÂN LAO ĐỘNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NĂM 2018 (20/11/2018)

Để đảm bảo việc tưới tiêu trên kênh N9 Kẽ Gỗ thuộc xã Thạch Trị được thuận lợi,  Công ty đã huy động toàn bộ Đoàn viên Thanh niên thuộc Văn phòng và vùng Kẻ Gỗ lao động trong 02 ngày thứ 6 và thứ 7 ngày 16-17/11/2018

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống (13/12/2018)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  26.43 180.0  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 20.95 12.0  
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  17.26 2.7  
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    23.00 120.0  

 

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Bộc Nguyên ()

Theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Từ trưa nay, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm). Để đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước Bộc Nguyên, công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc xã tràn hồ chứa nước Bộc Nguyên....

 

» Công điện (24/5/2017)