DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII của Đảng (24/12/2018)

Ngày 21/11/2018 tại Hội trường Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII của Đảng ” cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống (14/1/2019)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  28.23 228  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  22.26 13.0  
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  17.58 3.0  
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    23.32 124.5  

 

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Bộc Nguyên ()

Theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Từ trưa nay, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm). Để đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước Bộc Nguyên, công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc xã tràn hồ chứa nước Bộc Nguyên....

 

» Công điện (24/5/2017)