DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Kim Sơn ( 9/30/2013)

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
 Hồ chứa  
1Diện tích lưu vực10.1Km2
2Cấp công trìnhII 
3Tần suất đảm bảo tưới%75
4Tần suất lũ thiết kế%0.5
5Tần suất lũ kiểm tra%0.1
6Hình thức hồ chứa Một năm
7Mực nước chết88.5m
8Mưc nước dâng bình thường97m
9Mực nước gia cường ( không tràn sự cố )98.18m
10Dung tích hồ ứng với mực nước chết5106m3
11Dung tích hồ ứng với MNDBT17.5106m3
12Dung tích hồ ứng với MNDGC19.8106m3
13Đập chính  
14Chiều dài đập196.2m
15Chiều cao đập Hmax37.6m
16Cao trình đỉnh đập/tường chắn sóng100.2/101.1m
17Cống A  
 Khẩu độ cống thiết kế0.6x0.8m
 Lưu lượng  thiết kế0.8m3/s
18Cống B  
 Khẩu độ cống thiết kế0.8m
 Lưu lượng  thiết kế0.72m3/s
19Tràn tự do  
 Cao trình ngưỡng tràn97m
 Chiều rộng tràn B20m
20Tràn xả sâu  
 Cao trình ngưỡng tràn93m
 Chiều rộng tràn B 6m
 Lưu lượng xã lớn nhất98.61m3/s

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành