DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Sông Rác ( 9/30/2013)

Thứ tựThông số kỹ thuật Trị số Đơn vị
 Hồ chứa  
1Diện tích lưu vực115Km2
2Cấp công trìnhIV 
3Tần suất đảm bảo tưới%75
4Tần suất lũ thiết kế%1
7Hình thức hồ chứa Nhiều năm
8Mực nước chết12.3m
9Mưc nước dâng bình thường23.2m
10Mực nước gia cường ( không tràn sự cố )25,3m
11Diện tích mặt hồ ứng với mực nước chết4.5Km2
12Diện tích mặt hồ ứng MNDBT12.6Km2
13Dung tích hồ ứng với mực nước chết14.7106m3
14Dung tích hồ ứng với MNDBT124.5106m3
15Dung tích hồ ứng với MNDGC158106m3
16Đập chính  
 Chiều dài đập1167m
 Chiều cao đập Hmax26.8m
 Cao trình đỉnh đập27.4m
17Cống chính  
 Khẩu độ cống thiết kế2.4x2.4m
 Lưu lượng  thiết kế13.8m3/s
18Tràn xã lũ  
 Cao trình ngưỡng tràn18.2m
 Chiều rộng tràn B = 9 cửa x327m
 Lưu lượng lũ thiết kế780m3/s
19Tràn tự do  
 Cao trình ngưỡng tràn23.2m
 Chiều rộng tràn B 70m

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành