DANH MỤC

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn

16/11/2013

 Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn

Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

8/11/2013

    Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn lúc 17h ngày 8/11/2013

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

8/11/2013

TTTên công trìnhMực nước
 (m)
Lưu lượng        xã trànLượng mưa
(mm)
1Hồ Kẻ Gỗ30.80  
2Hồ Thượng Tuy   
3Hồ Đập Bún   
4Hồ Sông Rác 21.38  
Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

8/11/2013

   Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

31/10/2013

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn, hồ chứa nước Sông Rác

15/10/2013

Để đảm bảo an toàn hồ chứa nước Kim Sơn, hồ chứa nước Sông Rác, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Kim Sơn, Hồ chứa nước Sông Rác

Xem thêm »

Thông báo về việc xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên

4/10/2013

 Hiện nay, sáng ngày 4/10/2013 hồ chứa nước Kẻ Gỗ ở cao trình +31,08 m; đang xả với lưu lượng 70 m3/s

Tuy nhiên do xả với lưu lượng 70 m3/s mực nước hồ không giảm nên trong lúc chờ đợi ý kiến trả lời của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh căn cứ vào quy trình điều tiết;

Vậy Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ tăng mức xả lên với lưu lượng 100m3/s vào lúc 13h ngày 410/2013

Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn, Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi

02/10/2013

 Đề đảm bảo điều tiết hồ chứa nước đúng quy trình và phương án PCLB năm 2013 đã được phê duyệt. Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh Thông báo về việc tiếp tục và tăng (giảm) lưu lượng xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn, Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, như sau:

Xem thêm »

XÃ TRÀN CÁC HỒ CHỨA

30/9/2013

 Sáng nay 7h30 hồ kẻ gỗ đã tiến hành xã tràn trong cống chính

Xem thêm »

thông báo xã tràn hồ chứa nước Tàu Voi

29/9/2013

  Để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Tàu Voi, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc tăng lưu lượng xã tràn hồ chứa nước Tàu Voi

Xem thêm »

1

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành