DANH MỤC

Thông báo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

04/9/2019

Thông báo xả tràn hồ chứa nước Tàu Voi

Xem thêm »

Thông báo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

03/9/2019

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Bộc Nguyên

Xem thêm »

Thông báo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

04/9/2019

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Kim Sơn

Xem thêm »

Thông báo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

04/9/2019

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Thượng Sông Trí

Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn

16/11/2013

 Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn

Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

8/11/2013

    Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn lúc 17h ngày 8/11/2013

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

8/11/2013

TTTên công trìnhMực nước
 (m)
Lưu lượng        xã trànLượng mưa
(mm)
1Hồ Kẻ Gỗ30.80  
2Hồ Thượng Tuy   
3Hồ Đập Bún   
4Hồ Sông Rác 21.38  
Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

8/11/2013

   Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

31/10/2013

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Kim Sơn

Xem thêm »

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn, hồ chứa nước Sông Rác

15/10/2013

Để đảm bảo an toàn hồ chứa nước Kim Sơn, hồ chứa nước Sông Rác, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Kim Sơn, Hồ chứa nước Sông Rác

Xem thêm »

1

 

2

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành