DANH MỤC

Giới thiệu về công ty ( 9/3/201722/2/2021)

Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu cung cấp dịch vụ công ích phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh trong vùng hưởng lợi, bao gồm huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà, huyện Hương Khê và Thành phố Hà Tĩnh. Phục vụ nông nghiệp với tổng diện tích phục vụ 42.732,31 ha/năm, cấp nước phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế; cải tạo môi trường sinh thái, chống ngập lụt và xói mòn cho vùng hạ du các hồ chứa về mùa mưa lũ. 

Công ty được thành lập tại quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở hợp nhất các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuỷ lợi Kẻ Gỗ, Sông Rác, Hương Khê.

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt:

+ Tên đầy đủ: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

+ Tên viết tắt: Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

- Tên tiếng Anh:

+ Tên đầy đủ: Nam Ha Tinh Water resources one member Company limited

+ Tên viết tắt: Nam Ha Tinh WR Co.,Ltd

- Biểu tượng (Logo):      

 

 

2. Trụ sở (địa chỉ) công ty:

- Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 039.3 856 798; Fax: 039.3 856 798

- Mail: ctythuyloinamhatinh@gmail.com

- Website: thuyloinamhatinh.vn

Ngoài ra, để thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành; Công ty bố trí thêm 02 Văn phòng làm việc tại huyện Kỳ Anh và huyện Hương Khê:

- Văn phòng 1:

+ Địa chỉ: Xóm 5, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

+ Điện thoại: 039.3 867216; Fax: 039.3 740340

- Văn phòng 2: 

+ Địa chỉ: Khối 11, thị trấn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

+ Điện thoại: 039.3871269; Fax: 039.3 871269

3. Tư cách pháp nhân, tài khoản:

- Tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD;

- Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ và Quy chế của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh;

- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập.

4. Chủ sở hữu công ty: 

 UBND tỉnh Hà Tĩnh là đại diện Chủ sở hữu công ty; địa chỉ số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.  

 

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành