DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Đập dâng Sông Tiêm, Đá Bạc, Đá Hàn, Hói Bãi ( 9/30/2013)

Đập Dâng Sông Tiêm  
Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực13.6Km2
2Mực nước chết30.4m
3Mưc nước dâng bình thường31.5m
Đập Dâng Đá Bạc  
Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực1.5Km2
2Mực nước chết21.5m
3Mưc nước dâng bình thường22.5m
 Đập Dâng Đá Hàn  
Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực13.4Km2
2Mực nước chết13.4m
3Mưc nước dâng bình thường14.2m
Đập Dâng Hói Bại  
Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực2Km2
2Mực nước chết22.5m
3Mưc nước dâng bình thường24m

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành