0239.3 856 798
DANH MỤC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI NAM HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 02 Đường Nguyễn Huy Tự – Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393856798
Email: ctythuyloinamhatinh@gmail.com
Website: www.thuyloinamhatinh.vn