DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Mục Bài ( 9/30/2013)

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực9.3Km2
3Hình thức hồ chứa Một năm
4Mực nước chết29m
5Mưc nước dâng bình thường38.4m
6Mực nước gia cường39.2m
7Dung tích hồ ứng với MNDBT1.1106m3
8Lưu lượng thiết kế cống0.31m3/s
9Tràn tự chảy   
 Cao trình ngưỡng tràn26.4m
 Chiều rộng tràn B 20m

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành