DANH MỤC

thông báo xã tràn hồ chứa nước Tàu Voi ( 29/9/2013)

 Để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Tàu Voi, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc tăng lưu lượng xã tràn hồ chứa nước Tàu Voi

file đính kèm


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành