DANH MỤC

XÃ TRÀN CÁC HỒ CHỨA ( 30/9/2013)

 sáng nay 7h30 Hồ Kẻ Gỗ Đã tiến hành xã tràn ở công chính kẻ gỗ với lưu lượng 12m3/s, hiên tại hồ sông rác đang mở xã với lưu lượng 150m3/s, Kim sơn 30m3/s, tàu voi 10m3/s


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành