DANH MỤC

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn, hồ chứa nước Sông Rác ( 15/10/2013)

 Để đảm bảo an toàn hồ chứa nước Kim Sơn, hồ chứa nước Sông Rác, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Kim Sơn, Hồ chứa nước Sông Rác

file đính kèm

file đính kèm


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành