DANH MỤC

Thông báo xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn, Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi ( 02/10/2013)

  Đề đảm bảo điều tiết hồ chứa nước đúng quy trình và phương án PCLB năm 2013 đã được phê duyệt. Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh Thông báo về việc tiếp tục và tăng (giảm) lưu lượng xã tràn hồ chứa nước Kim Sơn, Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, như sau:

Xã tràn Hồ Kim Sơn

Xã tràn Hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu voi


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành