DANH MỤC

Trạm công trình đầu mối Kẻ Gỗ ( 11/9/2015)

- Là đơn vị trực thuộc công ty, trực tiếp phục vụ sản xuất, hạch toán theo chế độ báo sổ; chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp về mọi mặt của Giám đốc công ty, theo điều lệ tổ chức và hạt động của công ty và các quy định khác hiện hành;

- Quản lý, bảo vệ hệ thống công trình, hồ, đập và hành lang trong phạm vi chỉ giới bảo vệ CTTL, bảo vệ chất lượng và chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, bảo vệ nguồn thủy sản lòng hồ; bảo vệ  trú sở, máy móc, trang thiết bị và tài nguyên khác trong phạm vi được giao quản lý, sử dụng theo tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm quy định;

- Theo dõi tình hình làm việc của đập, cống, tràn, quan trắc thấm, lún, nứt nẻ, xê dịch, xói lở, sạt, trượt... theo tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm quy định quản lý hồ chứa nước, công trình đầu mối và lập sổ ghi chép đầy đủ, báo cáo thường xuyên về cho Giám đốc, phó Giám đốc phụ trách và phòng chức năng để theo dõi và chỉ đạo; các sổ sách ghi chép về quản lý công trình, nhật ký quan trắc... định kỳ gửi về phòng Quản lý - Khai thác để tổng hợp theo dỏi và lưu trữ theo quy định;

- Vận hành cống, tràn theo lệnh của Ban Giám đốc;

- Quan trắc, theo dõi khí tượng thuỷ văn, mực nước, ghi chép thường xuyên đầy đủ về lượng mưa lưu vực và mực nước hồ theo chế độ quy định;

- Cùng với các phòng chức năng trong Công ty lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn; kiểm tra công trình trước, trong, sau mùa mưa, lũ và tham gia lập phương án phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước;

- Là lực lượng nòng cốt tham gia thường trực chống lụt, bão ở công trình Đầu mối;

- Lập kế hoạch khai thác tổng hợp hồ chứa nước báo cáo Ban Giám đốc xem xét trình các cấp phê duyệt để triển khai thực hiện;

- Lập thủ tục hợp đồng dùng nước, giúp Giám đốc công ty ký kết hợp đồng dùng nước với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dùng nước. Sau mỗi vụ phải tổ chức nghiệm thu tưới tiêu, thanh lý hợp đồng dùng nước, thông qua UBND xã, huyện và tổ chức thu thủy lợi phí trên mức hạn điền và thu khác theo quy định của Chính phủ;

- Trong thời gian nghỉ không tưới, ngoài công tác quản lý, bảo vệ, trạm bố trí lực lượng công nhân lao động tu sửa, phát quang cây cỏ, khơi thông rãnh thoát nước v.v.. trên các mái đập; thực hiện chế độ vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng thiết bị cơ khí, cơ điện; duy tu, bảo dưỡng công trình, trang thiết bị, xử lý hang động vật, tổ mối,  xử lý sự cố theo quy trình kỷ thuật, tiêu chuẩn ngành, theo quy phạm hiện hành và phương án chỉ đạo của Ban Giám đốc;

- Phối hợp với các phòng ban Công ty để làm tốt công tác khoán sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng công trình trong phạm vi được giao qiủan lý.

- Hợp đồng với công ty thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi phù hợp với năng lực của đơn vị.

- Phối hợp giám sát thi công xây dựng, sửa chữa công trình để nhận bàn giao sử dụng;

- Phối hợp với địa phương sở tại để thực hiện các nhiệm vụ, phương án bảo vệ công trình, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ hệ sinh thái khu vực và xử lý các hiện tượng vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Chịu trách nhiệm và liên đới chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và Pháp luật nếu để xẩy ra các sự cố công trình, mất mát các tài sản... do thiếu trách nhiệm, do chậm phát hiện, phát hiện nhưng không kịp thời báo cáo để ngăn chặn, xử lý;

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, quản lý vận hành kênh, ccoong trình trên kênh, hành lang bảo vệ kênh và công trình trên chính, kênh, đoạn kênh sau cống của kênh tưới các cấp từ Ko đến K5 kênh chính, cụm điều tiết, tràn đo nước K5 kênh chính và kênh N1-2 Kẻ Gỗ, cung cấp nước tưới tiêu cho kênh cấp dưới của hệ thống, theo lịch sản xuất nông nghiệp của nhân dân vùng hưởng lợi:

+ Lập kế hoạch phân phối nước và điều hòa phân phối nước cho các kênh cấp dưới theo kế hoạch dùng nước do công ty giao. Vận hành, bảo vệ kênh và công trình trên kênh, các máy móc thiềt bị theo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật;

+ Tổ chức ký giao nhận mực nước tưới hàng ngày với kênh cấp dưới;

+ Phòng chống bão lụt thiên tai.

+ Tổ chức vớt rong, cắt cỏ, vớt rác thải, khơi thông dòng chảy trong kênh, san lấp hố, rãnh ổ gà mặt bờ kênh, đường quản lý theo nhiệm vụ quản lý công trình.


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành