DANH MỤC

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ( 4/5/2018)

Ngày 4/5/2018, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 22/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lao động, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên”. Tham dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Hà Thị Việt Ánh Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; đ/c Mai Xuân Hùng Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức và các đồng chí chuyên viên phụ trách các Ban Đảng. Thành phần Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy, các chi ủy viên chi ủy trực thuộc, HĐTV, Ban Giám đốc, Trưởng các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban, cụm, trạm.

Toàn cảnh hội nghị

Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh được thành lập tại quyết tại quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở hợp nhất các công ty TNHH MTV Kẻ Gỗ, Sông Rác, Hương Khê; Đảng bộ Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh được thành lập theo QĐ số 62-QĐ/ĐUK ngày 08/11/2013cuả Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Đảng bộ có 9 chi bộ thực thuộc, BCH Đảng bộ có 15 đồng chí, BCH chi ủy chi bộ trực thuộc có 27 đồng chí. Công tác phát triển Đảng viên từ năm 2013 đến nay đã kết nạp thêm 61 Đảng viên mới.

Toàn cảnh hội nghị

Từ năm 2013 lại nay, trên cơ sở các Nghị quyết, chị thị, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hàng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các buổi sinh hoạt, cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị và lồng ghép với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên...

Hội nghị trân trọng lắng nghe nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối; các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị được chủ trì giao văn phòng Đảng ủy tổng hợp hoàn thiện báo cáo gửi về cấp ủy cấp trên theo đúng quy định.

đ/c Hà Thị Việt Ánh Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu chị đạo

Thời gian tới, Công ty tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quan tâm xây dựng chi, Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có đủ phẩm chất, trình độ, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Nguyễn Hoa - 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành