DANH MỤC

Thông báo kế quả xét tuyển dụng lao động năm 2023 ( 21/12/2023)

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo kết quả xét tuyển dụng lao động năm 2023 như sau:

file đính kèm


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành