DANH MỤC

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu ( 4/4/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐKU, sáng ngày 03/3/2018, tại Hội trường tầng 1 - Khách sạn Bình Minh, số 09 Đường Trần Phú – TP Hà Tĩnh, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập các Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành phần tham dự học tập gồm các đ/c cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Xuân Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp quán triệt các nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách cũng như những câu chuyện có thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong công ty một cách hấp dẫn, lôi cuốn. Thông qua những nội dung đó, đồng chí Mai Xuân Hùng yêu cầu các cán bộ Đảng viên, những người đứng đầu cần phải học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thê, phù hợp, thiết thực, đặc biệt là về phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài…. Bên cạnh đó đồng chí đã chỉ rõ mỗi cán bộ Đảng viên trong công ty phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng công ty ngày càng ổn định phát triển bền vững./.

-Nguyễn Hoa-


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành