DANH MỤC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2024 ( 03/7/2024)

Công ty TNHH MTV thủy  lợi Nam Hà tĩnh thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2024 .....

File đính kèm


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành