DANH MỤC

Báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN Tỉnh Hà Tĩnh ( 29/8/2019)

Báo cáo diễn biến và một số nội dung cần triển khai khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 4

/Hinh/files/CV%20den%20433(1).pdf


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành