DANH MỤC

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2022 ( 14/3/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 20/9/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 11/12/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 01/10/2019 của Đảng ủy công ty.

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm tại chi bộ liên trạm Hương Khê vào ngày 02/3/2020. Đến ngày 13/3 các chi bộ còn lại đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy công ty. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm quý báu, từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022:

BCH chi bộ liên trạm Hương Khê

 

BCH chi bộ Nam Sông Rác

 

BCH chị bộ Nam Sông Rác

 

BCH chị bộ Cẩm Xuyên

 

BCH chị bộ Đầu mối Kẻ Gỗ

 

BCH chi bộ liên trạm Thạch Hà

 

BCH chị bộ Kế hoạch - Kỹ thuật

 

BCH chi bộ Quản lý - Khai thác

 

 

BCH chi bộ Tổ chức - Tài chính 

-Nguyễn Hoa-


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành