DANH MỤC

Quản lý khai thác CTTL ( 26/10/2018)

Quản lý khai thác tổng hợp công trình thủy lợi, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, công nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế; kinh doanh nước sạch


Thêm ý kiến mới

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành