DANH MỤC

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII của Đảng ( 24/12/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 454-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ngày 21/11/2018 tại Hội trường Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - số 02 Đường Nguyễn Thiếp - TP Hà Tĩnh, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII của Đảng ” cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hoàn – thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy nhấn mạnh, việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm chắc những vấn đề cơ bản, vấn đề mới, cốt lõi các quyết định của Trung ương. Hội nghị Trung ương 8 ban hành trong thời gian cuối năm với lượng công việc khá nhiều, do vậy để đảm bảo thời gian truyền đạt hết nội dung đề nghị các đồng chí tập trung cao độ để học tập, đồng thời tổ chức thảo luận mang lại kết quả cao nhất sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn áp dụng vào đơn vị.

Đ/c Nguyễn Duy Hoàn thay mặt Ban thường vụ khai mạc Hội Nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ Đảng viên đã được nghe đồng chí Mai Xuân Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy các nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 Đ/c Mai Xuân Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp đang trực tiếp giảng dạy

Đây là các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Sau hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) các đồng chí là cán bộ, Đảng viên trong toàn công ty triển khai viết thu hoạch cá nhân nộp lên Đảng ủy khối. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân./.

-Nguyễn Hoa-


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành