DANH MỤC

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2019 ( 17/12/2018)

Thực hiện công văn số 2413/UBND - KT ngày 13/11/2018 của UBND Thành phố về việc ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2019. Trước tình hình nguồn nước các hồ chứa thấp, với dự báo el nino xẩy ra vào cuối năm 2018. Công ty đã chủ động ra quân lao đông ngay từ đầu tháng 10, tất cả các tổ chức đoàn thể trong công ty đã triển khai ra quân làn thủy lợi đảm bảo cho công trình thông thoáng để phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 giành thắng lợi toàn diện.

 Đợt ra quân lần này Công ty đã huy động hơn 300 lao động ở 16 đơn vị trực thuộc của công ty, đã thực hiện với khối lượng xủi cỏ là 3.952,84 m2; khối lượng nạo vét là 32.856,53 m3;  khối lượng phát cây là 12.022,97 m2; với tổng số ngày công là 8.000 công. Thời gian tới, để đảm bảo hệ thống tưới, tiêu, phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp cho các huyện phía nam Hà Tĩnh, Công ty sẽ tiếp tục xây dựng chương trình duy tu, sửa chữa, nâng cấp, duy trì phát triển năng lực các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn cho vận hành lâu dài. Bên cạnh đó, Công ty đề nghị chính quyền các địa phương vùng hưởng lợi cần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ công trình, tưới tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước cho vụ Hè Thu năm 2019./.

Một số hình ảnh ra quân lao động của các tổ chức đoàn thể:

-Nguyễn Hoa-


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành