0239.3 856 798
DANH MỤC

Thông báo đóng nước tạm thời Kênh Chính sau điều tiết K5 ( 18/7/2016)

Thông báo đóng nước tạm thời Kênh Chính sau điều tiết K5 để vớt rong phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2016

file đính kèm

Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành