DANH MỤC

Thông báo đóng nước tạm thời Kênh Chính sau điều tiết K5 ( 18/7/2016)

Thông báo đóng nước tạm thời Kênh Chính sau điều tiết K5 để vớt rong phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2016

file đính kèm


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành