DANH MỤC

Lệnh mở nước đợt 2 vụ Hè Thu năm 2016 ( 27/6/2016)

 Theo yêu cầu sản xuất của khu tưới. Giám đốc Công ty Quyết định mở nước để phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2016.

file đính kèm


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành