0239.3 856 798
DANH MỤC

Lệnh mở nước đợt 2 vụ Hè Thu năm 2016 ( 27/6/2016)

 Theo yêu cầu sản xuất của khu tưới. Giám đốc Công ty Quyết định mở nước để phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2016.

file đính kèm

Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành