DANH MỤC

Tư vấn thiết kế ( 28/1/2020)

- Là đơn vị trực thuộc công ty, trực tiếp phục vụ sản xuất, hạch toán theo chế độ báo sổ; chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp về mọi mặt của Giám đốc công ty theo điều lệ tổ chức và hạt động của công ty, quy chế hoạt động tài chính, quy chế hoạt động của công ty và các quy chế khác hiện hành;

 
 

 - Nhành nghề kinh doanh: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình Thuỷ lợi, Giao thông, Xây dựng và nuôi trồng thuỷ sản; tư vấn lập hồ sơ đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình Thuỷ lợi, giao thông, Xây dựng phục nệm phục  dân dụng công nghiệp và Nuôi trồng  thủy sản;

- Ký hợp đồng với công ty để thực hiện các nội dung tư vấn theo nghành nghề kinh doanh đối với các công trình thuộc nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên của công ty phù hợp năng lực của Đội; Thực hiện các hợp đồng tư vấn do công ty ký hợp đồng với các đơn vị, tổ chức và cá nhân khác.

Thêm ý kiến mới

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành