DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Khe Trồi

9/30/201301/8/2023

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 1.8 Km2
3 Hình thức hồ chứa   Một năm
4 Mực nước chết 20.5 m
5 Mưc nước dâng bình thường 26.7 m
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Đập Làng

9/30/201301/8/2023

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 2 Km2
3 Hình thức hồ chứa   Một năm
4 Mực nước chết 13 m
5 Mưc nước dâng bình thường 23 m
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Đập Dâng Sông Trí, Hồ Văn Võ, Hồ Nước Xanh

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực50Km2
2Hình thức hồ chứa Một năm
3Mưc nước dâng bình thường5m
4Dung tích hồ ứng với MNDBT2.8106m3
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Đá Cát, Mạc Khê

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực5.4Km2
2Hình thức hồ chứa Một năm
3Mưc nước dâng bình thường25m
4Dung tích hồ ứng với MNDBT5.3106m3
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Tàu Voi

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
 Hồ chứa  
1Diện tích lưu vực4.5Km2
2Cấp công trìnhII 
3Tần suất đảm bảo tưới%75

 

Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Kim Sơn

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
 Hồ chứa  
1Diện tích lưu vực10.1Km2
2Cấp công trìnhII 
3Tần suất đảm bảo tưới%75
4Tần suất lũ thiết kế%0.5
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Sông Rác

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuật Trị số Đơn vị
 Hồ chứa  
1Diện tích lưu vực115Km2
2Cấp công trìnhIV 
3Tần suất đảm bảo tưới%75
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Đập dâng Sông Tiêm, Đá Bạc, Đá Hàn, Hói Bãi

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực13.6Km2
2Mực nước chết30.4m
3Mưc nước dâng bình thường31.5m
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Đập Mưng, Đập Hội

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực5.3Km2
3Hình thức hồ chứa Một năm
4Mực nước chết15.1m
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Đập Nhà Lào, Đập Trạng

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực1.3Km2
3Hình thức hồ chứa Một năm
4Mực nước chết19.1m
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Đập Họ, Đập Meleng

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực3Km2
3Hình thức hồ chứa Một năm
4Mực nước chết22m
Xem thêm »

Thông tin các hồ chứa nước Khe Nậy

9/30/2013

Thứ tựThông số kỹ thuậtTrị số Đơn vị
1Diện tích lưu vực5Km2
3Hình thức hồ chứa Một năm
4Mực nước chết18m
Xem thêm »

1

 

2

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành