DANH MỤC

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 ( 21/10/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

  Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng lao động năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng:

Là những người tốt nghiệp trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp thủy lợi, đại học xây dựng có nhu cầu vào làm việc tại Công ty; có sức khỏe, năng lực, chuyên môn phù hợp; có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực hòa đồng với mọi người; đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ tiêu, trình độ, nghề nghiệp tối thiểu, hình thức tuyển dụng như sau

TT

Vị trí

Chỉ tiêu

Trình độ

Chuyên môn

Hình thức tuyển dụng

Ghi chú

1

Trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi tại các đơn vị trực thuộc công ty

10

Sơ cấp chuyên ngành thủy lợi, đại học xây dựng trở lên

Xét tuyển thông thường

Ưu tiên người có trình độ chuyên môn theo thứ tự trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp

3. Thời gian nhận hồ sơ: 20 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 21/10/2022 đến 17h30’ ngày 12/11/2022 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 01 số 02, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (Chi tiết liên hệ đồng chí Đào Văn Dũng TP TCHC, Điện thoại: 0989887178).

File đính kèm


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành