DANH MỤC

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI NAM HÀ TĨNH, NHIỆM KỲ 2022-2025 ( 31/8/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 36 KH/ĐUK, ngày 17/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 24/6/2022 Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2022-2025.

Từ ngày 09/8 đến ngày 29/8/2022, đã có 9/9 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy Công ty.

Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở đó các chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế và nguyên nhân, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên tất cả các mặt công tác như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác xây dựng đảng. Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội tại các chi bộ:

1. Chi bộ Tổ chức -Tài chính

 

 

 

2. Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật

 

3. Chi bộ Nam Sông Rác

 

4. Chi bộ Liên cụm Cẩm Xuyên

 

 

5. Chi bộ Liên trạm Hương Khê

 

 

6. Chi bộ Liên cụm Thạch Hà 

 

7. Chi bộ Đầu Mối Kẻ Gỗ - Thượng Tuy

 

 

8. Chi bộ Nam Sông Rác

 

 

9. Chi bộ Quản lý - Khai  thác

 

 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành