DANH MỤC

Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội trung ương 6, khoá XII của Đảng ( 13/01/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐUK, ngày 04/12/2017 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đã tổ chức mở 3 lớp học “triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6, khoá XII của Đảng”.

Chỉ đạo Hội nghị có đ/c Mai Xuân Hùng – Uỷ viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức Đảng uỷ khối Doanh nghiệp; đ/c Lê Hồng Sơn – Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Công ty; các đ/c uỷ viên BTV, BCH Đảng uỷ; các đồng chí HĐTV, Ban Giám đốc Công ty và các đ/c cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty.

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Xuân Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 6, khoá XII của Đảng nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh nắm vững, hiểu sâu các nội dung trong Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tinh thần trong tổ chức để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, vận dụng sáng tạo các đường lối chủ trương của Đảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh./.


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành