DANH MỤC

Công tác kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên của BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh ( 18/12/2017)

 

Thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2017, được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng uỷ khối doanh nghiệp, Sáng ngày 18/12/2017 Đảng uỷ Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá phân loại chất lượng Ban Chấp Hành Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo Công ty năm 2017; bàn thống nhất chủ trương lãnh đạo và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2018.

Hình ảnh

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Từ - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ khối doanh nghiệp. Đồng chí Mai Xuân Hùng - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng uỷ khối doanh nghiệp và các đồng chí chuyên viên các ban xây dựng Đảng thuộc Đảng uỷ khối doanh nghiệp; đồng chí Lê Hồng Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; cùng toàn thể uỷ viên BCH Đảng uỷ, HĐTV, Ban Giám đốc.

Với tinh thần làm việc tập trung, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn thực hiện của cấp uỷ Đảng cấp trên. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và các Uỷ viên BCH Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty.

Thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Cần – Phó Bí thư Đảng uỷ đã trình bày bản “Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo công ty năm 2017; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018”.

Sau báo cáo kiểm điểm của tập thể là các báo cáo kiểm điểm cá nhân của 5 đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ. Các đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những ưu điểm cũng như tồn tại trong việc thực hiện trách nhiệm của mình thông qua đánh giá kết quả các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công.

Hội nghị đã lần lượt tiến hành kiểm điểm, đánh giá đối với từng uỷ viên BCH Đảng uỷ và cán bộ viên chức quản lý Doanh nghiệp. Trên cơ sở  kết quả kiểm điểm, Hội nghị đánh giá lại và đưa ra các nhận xét, góp ý cụ thể để phát huy hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của mỗi thành viên, tạo được sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

     Hội nghị đã tiến hành đánh giá phân loại cấp uỷ viên và cán bộ viên chức quản lý nhà nước.

Kết thúc Hội nghị các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ tặng hoa cho đ/c Nguyễn Đức Sơn thôi giữ chức vụ Đảng uỷ viên để nghỉ hưởng chế độ BHXH theo quy định pháp luật

- Nguyễn Hoa - 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành