0239.3 856 798
DANH MỤC

Công điện ( 24/5/2017)

Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn diện rộng trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh

file đính kèm

Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành