0239.3 856 798
DANH MỤC

Lệnh mở nước (đợt 2) ( 03/3/2016)

Theo yêu cầu sản xuất của khu tưới. Giám đốc Công ty quyết định mở nước để phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2016

file đính kèm

 

Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành