DANH MỤC

Lệnh mở nước (đợt 2) ( 03/3/2016)

Theo yêu cầu sản xuất của khu tưới. Giám đốc Công ty quyết định mở nước để phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2016

file đính kèm

 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành